tumblr stats
Kvalitetskontroll program | G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

Kvalitetskontroll av Kriminalitetsprogram

För fyra år sedan infördes en ny kvalitetskontroll i programmen om kriminalitet som livsstil. Den består av en intervju som ska göras med ALLA klienter som genomgått programmen. Frågorna är likartade i de 3 programmen (ungdomar, kvinnor, män) med skillnaden att ungdomar får frågor om att ha med familjen.

Frågorna som ställs syftar till att mäta hur nöjda klienterna är och att se om verksamheten följer programmanualernas intentioner och upplägg. Längre fram kan vi eventuellt mäta samband mellan följsamhet till manualerna och minskad brottslighet

Resultat

Klicka fram till den verksamhet du är intresserad av. Du kan bläddra fram och tillbaka mellan resultaten.
Om du saknar en verksamhet här beror det antingen på att de är så nystartade att det inte finns så många utvärderingar än eller att de inte rapporterat in utvärderingar på utsatt tid. Vi har bara tagit med enkäter som innefattar program från 2017-2020.
Intervjufrågor:

1. Jag förstod hur programmet ser på kriminalitet

2. Jag kände igen mig i programmets sätt att beskriva kriminalitet

3. Programledaren verkade veta vad programmet gick ut på

4. Jag kände mig respekterad som person under programmet

5. Träffarna tog hänsyn till hur jag är som person

6. Jag fick läxor/uppgifter mellan träffarna

7. Jag fick utmana mitt sätt att tänka om kriminalitet

8. Jag fick omvärdera en del saker jag tyckt och tänkt tidigare
9. Man kunde tycka och tänka fritt

10. Grupperna/samtalen var fokuserade

11. Jag uppfattade att programmet lade stor vikt vid att jag har ett val i framtiden

12. Programmet var mestadels intressant

13. Jag förstod vart programledaren ville komma

14. Jag skulle rekommendera andra kamrater med liknande problem att gå detta program

15. Om dina anhöriga var med – vad tycker du om det?

Stacks Image 5029
Stacks Image 5031
Stacks Image 5033
Stacks Image 5061
Stacks Image 5035
Stacks Image 5161
Stacks Image 5057
Stacks Image 5059
Stacks Image 5163
Stacks Image 5176
Stacks Image 5178
Stacks Image 5069
Stacks Image 5159
Stacks Image 5182
Stacks Image 5184
Stacks Image 5186
Stacks Image 5087
Stacks Image 5222
Stacks Image 5190
Stacks Image 5091
Stacks Image 5188
Stacks Image 5192
Stacks Image 5095
Stacks Image 5097
Stacks Image 5099
Stacks Image 5194
Stacks Image 5224
Stacks Image 5101
Stacks Image 5196
Stacks Image 5198
Stacks Image 5109
Stacks Image 5111
Stacks Image 5113
Stacks Image 5115
Stacks Image 5117
Stacks Image 5119
Stacks Image 5230
Stacks Image 5121
Stacks Image 5123
Stacks Image 5131
Stacks Image 5127
Stacks Image 5202
Stacks Image 5232
Stacks Image 5204
Stacks Image 5133
Stacks Image 5206
Stacks Image 5137
Stacks Image 5208
Stacks Image 5210
Stacks Image 5141
Stacks Image 5212
Stacks Image 5145
Stacks Image 5216
Stacks Image 5147
Stacks Image 5214
Stacks Image 5157
Stacks Image 5218
Stacks Image 5226