tumblr stats
Startsida | G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

Pedagogkonsult

Logga AB

är ett utbildnings och konsultföretag som utvecklar och utbildar i program om kriminalitet som livsstil, om drogberoende och närliggande ämnen. På denna hemsida kan du finna information om kriminalitetsprogrammen vi utvecklat, om kurser i kriminalitet och droger samt även hedersförtryck. Vill du läsa just om reglerna för kriminalitetsprogrammen, licenser m.m. går du hit: Programregler

Stacks Image 1137
Kriminalitet som Livsstil - Grundkurs
Vi behandlar tankemönster, drivkrafter. kriminell karriär. Vi varvar grupparbeten, rollspel och lektioner. Läs mera här
Stacks Image 1140
Metodkurs - att möta kriminella klienter
Under denna kurs går vi vidare från grundkursen . Läs mera här.

8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53

NÄTVERKSTRÄFF 23 NOVEMBER

Introduktion till

Feedback Information Therapy (FIT) - Utökad Kvalitetskontroll

FIT är ett arbetssätt där klienten får ge feedback i terapin och där feedbacken används för att mäta framgång och för att justera det som inte fungerar. Det är ingen ny terapiform utan en kvalitetskontroll av det arbete man redan bedriver.

FIT skapades av Scott Miller och används över hela världen. Det används redan på flera håll i Sverige, men ännu mer i Danmark och Norge.

I FIT får klienten innan sessionen skatta på en skala (ORS) hur tiden varit sedan man såg sist. Efter sessionen får klienten skatta (SRS-skalan) hur sessionen varit. Denna information används för att säkerställa att klienten får bästa möjliga behandling och bemötande
Detta är lätt att göra och tar inte mycket tid. Forskning har visat att det kan förbättra behandlingsresultaten avsevärt. På nätverksträffen kan du få en uppfattning om detta vore bra för våra kriminalitetsprogram.

Kom och lyssna på

INTRODUKTION TILL FIT


Niklas Waitong
Socionom, av ICCE certifierad FITtränare och ADADutbildare

Höstens Nätverksträff äger rum på Scandic Prince Philip Hotell i Skärholmen 9-16
Program
09.00 Inledning
09.15
FIT - Niklas Waitong introducerar Feedback Information Therapy
10.00 Kaffe
10.20 Niklas fortsätter. Deltagarna får med sig material hem att testa och öva med
12.00 Lunch
13.00
Den senaste forskningen runt kriminalitetsprogrammen presenteras - Sophia Lindblom. Resultat av studien runt vuxna klienter är färdiga att presentera
13.30 Nytt avsnitt i kriminalitetsprogrammen introduceras och det nya testet för mindre kriminella klienter - PIKT-KORT - presenteras. Gunnar Bergström ger en bakgrund och förklarar upplägget
14.00 Gruppträffar runt dagens båda teman - FIT och Det Nya i kriminalitetsprogrammen.
14.45 Kaffe
15.00 Återsamling, gruppdiskussion
16. 00 Avslutning

En deltagare per licensierad verksamhet deltar gratis. Stiftelsen SKL betalar resekostnader upp t.o.m. 2000 kr mot reseräkning. Tillkommande deltagare: 500 kr/ex moms. Inbokade deltagare som uteblir utan avanmälan debiteras 500 kr. Lunch kan köpas på plats för 100 kr. Kaffe ingår.

Anmälan:
Nätverksträff 23 november (Du kommer till Stiftelsens hemsida)

Stacks Image 1412

8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53

Bokhandel

Stacks Image 235

Köp böcker och mycket mer i butiken! Våra böcker kan du läsa om här: FÖRLAG

Butiken finner du här:
Webshop

8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53

Nyheter och Information

UPPDATERING!

Nu har kriminalitetsprogrammen uppdaterats med ett nytt avsnitt om att göra en Förändringsplan. För de som har licens i kriminalitetsprogrammen - ladda ner dessa nya versioner. De finns HÄR. Du behöver behörighet och lösenord. Kan fås HÄR.
FORSKNING
Hela forskningsstudien om kriminalitetsprogrammet klar!
Avhandlingen (Kognitiv behandling av livsstilskriminalitet) är nu färdig och utvärderar resultatet av de två programmen Ett Nytt Vägval och Nya Utmaningar
Resultaten är goda. Ungdomsstudien är publicerad sedan tidigare med goda siffror. De kriminella tankemönstren minskar, liksom återfallen. För vuxenstudien har vi nu också ett resultat. En kort sammanfattning:
De som genomgick kriminalitetsprogrammet förändrade sitt kriminella tänkande på en signifikant nivå. För kontrollgruppen visade sig ingen sådan sänkning. För känsla av sammanhang (KASAM) visade det sig, för de som gått programmet, att de uppvisade en ökad känsla av sammanhang, vilket kontrollgruppen inte gjorde. Vad gäller känslor (PANAS) visade behandlingsgruppen ökade positiva känslor, vilket kontrollgruppen inte gjorde.


Studien är genomförd av Sophia Lindblom under handledning av professor Arto Hiltunen, Karlstad universitet. Ungdomsstudien är accepterad av Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention!
Hela avhandlingen kan hämtas här: Avhandling
Ungdomstudien kan återfinnas här: http://www.tandfonline.com/eprint/5PYMCWZk3mV7zrYCaY7V/full
Vuxenstudien kan återfinnas här: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14043858.2018.1513202
Kvalitetskontrollens senaste resultat!

Alla godkända kriminalitetsprogram följs upp med en avslutande intervju gjord av annan person än programledaren. Intervjun består av 14-15 frågor och handlar om hur programmets intentioner följs. Dessa intervjuer sammanställs och ges som feedback till verksamheterna. De kan bland annat användas för att korrigera brister. Sammanställningarna kan ses här (och frågorna framgår också)

Kvalitetskontroll - resultat.
Instruktionsfilmer för kriminalitetsprogrammen

Pasted Graphic

Stiftelsen Kriminalitet som livsstil har framställt 3 instruktionsfilmer för de som ska bedriva kriminalitetsprogram. Dessa filmer vänder sig i första hand till de som är utbildade programledare.
Film 1 är en instruktionsfilm om hur man startar ett program
Film 2 är en film om hur man tar ut rätt klient till programmen
Film 3 är en rollspelsfilm om ett sätt att utföra avsnittet Vad vill jag med mitt liv?
Du kan se filmerna här:
FILMER

8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53

En medikalisering av ett medicinskt, socialt och psykologiskt problem.
Utvecklingen av svensk missbruksvård- Ett föredrag av Gunnar Bergström.

Foto och redigering © Lars-Erik och Lena Larsson