tumblr stats
Startsida | G & K Pedagogkonsult & Ekonomi

Pedagogkonsult

Logga AB

är ett utbildnings och konsultföretag som utvecklar och utbildar i program om kriminalitet som livsstil, om drogberoende och närliggande ämnen. På denna hemsida kan du finna information om kriminalitetsprogrammen vi utvecklat, om kurser i kriminalitet och droger samt även hedersförtryck. Vill du läsa just om reglerna för kriminalitetsprogrammen, licenser m.m. går du hit: Programregler

Programmen om Kriminalitet som Livstil ägs och administreras numera av Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil. All information om de programmen finner du på www.stiftkrim.se

Kursprogram 2022 Kriminalitet som Livsstil


16-18 maj Metodkurs i Stockholm. Kursledare Robert Andersson

30 maj-2 juni Grundkurs i Stockholm. Kursledare Gunnar Bergström

19-23 september Grundkurs i Stockholm. Kursledare Johan Arnell

26-28 oktober Metodkurs i Stockholm. Kursledare Johan Arnell

7-9 december Metodkurs i Stockholm. Kursledare Robert Andersson

Kurserna arrangeras av Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil. All information om och anmälningar till kurserna finns på stiftelsens hemsida:

www.stiftkrim.se

8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53

FORSKNING

Hela forskningsstudien om kriminalitetsprogrammet klar!
Avhandlingen (Kognitiv behandling av livsstilskriminalitet) är nu färdig och utvärderar resultatet av de två programmen Ett Nytt Vägval och Nya Utmaningar
Resultaten är goda. Ungdomsstudien är publicerad sedan tidigare med goda siffror. De kriminella tankemönstren minskar, liksom återfallen. För vuxenstudien har vi nu också ett resultat. En kort sammanfattning:
De som genomgick kriminalitetsprogrammet förändrade sitt kriminella tänkande på en signifikant nivå. För kontrollgruppen visade sig ingen sådan sänkning. För känsla av sammanhang (KASAM) visade det sig, för de som gått programmet, att de uppvisade en ökad känsla av sammanhang, vilket kontrollgruppen inte gjorde. Vad gäller känslor (PANAS) visade behandlingsgruppen ökade positiva känslor, vilket kontrollgruppen inte gjorde.


Studien är genomförd av Sophia Lindblom under handledning av professor Arto Hiltunen, Karlstad universitet. Ungdomsstudien är accepterad av Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention!
Hela avhandlingen kan hämtas här: Avhandling
Ungdomstudien kan återfinnas här: http://www.tandfonline.com/eprint/5PYMCWZk3mV7zrYCaY7V/full
Vuxenstudien kan återfinnas här: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14043858.2018.1513202

BOKHANDEL
Här kan du se och beställa alla våra böcker. Här nedan ses ett utval. Gå till bokhandeln:

Beroendepersonligheten nu som ljudbok!

Boken, som tidigare gavs ut under namnet Jaget och Missbrukaren, finns nu i nyöversatt utgåva och med material som inte fanns i den tidigare svenska utgåvan. Boken finns sedan tidigare som pappersbok och e-bok. Pappersboken kan köpas i vår egen bokhandeln. E-boken kan köpas i alla bokhandlare på nätet. Nu kommer den som ljudbok, både för köp eller som strömmande ljudbok hos alla sådana tjänster

Ljudboken

Boken kan köpas eller strömmas genom Storytel, Bookbeat, Nextory, Bokus Play, Adlibris, Bokus
Uppläsare Magnus G Bergström

Medan pappersboken finns i vår egen bokhandel här på denna hemsida hänvisar vi till ovanstående tjänster för ljudbok och e-bok.

Beroendepersonligheten beskriver framväxten av ett beroende, oavsett om det handlar om alkohol, droger eller andra beroendesjukdomar som spelberoende, sexmissbruk, shopping eller kleptomani.
Craig Nakken beskriver den gemensamma nämnaren bakom olika beroenden: isolering, skam och förtvivlan. Hans beskrivning har hjälpt tusentals beroende och behandlingspersonal att förstå hur beroendet fungerar och hur ett tillfrisknande kan gå till. I denna nya utgåva beskrivs också familjens roll i processen.

8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53

Kriminalitet som Livsstil 4.0

Omslag krim 4.0

Teorin om Kriminalitet som Livsstil har utvecklats under åren och 2018 kom upphovsmannen Glenn D. Walters med en ny och rejält omarbetad version som är version 4 av modellen. I denna nya upplaga redogörs för den nya modellen. Andra delar av teorin uppdateras också med nya tankar och nya erfarenheter. Programmen om kriminalitet som livsstil har nu bedrivits i 25 år och utvärderats av forskningen, Denna forskning och andra nya erfarenheter presenteras i denna omarbetade upplaga.

8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53


Narkotikapolitik på villovägar
En Motbok

Omslag Narkotikapolitik

Sverige har i många år bedrivit det som kallas en restriktiv narkotikapolitik. Nu ifrågasätts den politiken. Man pekar på Sveriges höga antal dödsfall bland missbrukarna. Den svenska linjen sägs vara orsak till dessa dödsfall.
Men det finns en annan bild. Denna bok är en motbok till denna nya uppgivna linje inom narkotikapolitiken som ofta kallas ”skademinskning”. I motboken hävdas att dödstalen i Sverige i första hand beror på en omfattande social nedrustning och på att missbruksvården fått en medicinsk slagsida. Sedan den politiken slog igenom har dödstalen för ersättningsdrogerna överstigit de som dör av olagliga droger. Boken tar också upp vad som hänt i de länder som legaliserat droger – narkotikamarknaden har ökat, inte minskat. I boken förespråkas en moderniserad restriktiv narkotikapolitik där fängelse och böter för missbrukare ersätts av en vård som åter har drogfrihet som mål för missbrukarna.

8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53

Utopin som blev en mardröm
De Röda Khmerernas Kambodja och ett besök under ett folkmord

omslag kambodja

I årtusenden har människan drömt om ett lyckorike. Ibland har det kallats Utopia. De Röda Khmererna i Kambodja trodde på 1970-talet att de skulle uppnå detta. De tömde städerna på sin befolkning, satte alla i arbete på landsbygden, avskaffade all privategendom och pengar.
Boken är en historiebok om en utopi som blev en mardröm. Men berättelsen stannar inte i Kambodja, utan författaren tar också upp politisk enögdhet och utopiernas historia och ställer frågan – behöver vi fortfarande utopier som mål att sträva mot? Eller leder de alltid till något förfärligt?


8F34DEEA-5182-474F-B1F6-9046AB822C53

Tyst flyter min bön

Maud Lindberg

Tyst flyter


Pedagogkonsult ger nu ut sin första skönlitterära bok. Det är en personlig livsberättelse i diktform med egna illustrationer.

Maud Lindberg är född 1954 i Gävle, uppväxt i Stockholm. Maud är utbildad till fysioterapeut, ergonom och bildlärare. Hon började skriva dikter när hon gick på högstadiet och hon har fortsatt skriva både dikter och en barnbok som vuxen. Maud har också tecknat och målat mycket både under sin uppväxt och som vuxen. Maud bor sedan många år i Nyköping och är aktiv som konstnär. Hon har ställt ut både i Nyköping och Oxelösund - allt från keramik, foto till grafik och måleri.